Hệ thống giáo dục vinastudy

HOTLINE : 0932.39.39.56

Đăng ký học thử ngay (miễn phí)

Giới thiệu

Chương trình combo đặc biệt 2018 - 2019
* Giảm giá 80% học phí các khóa học : Toán cb - Toán nâng cao
Toán BDHSG - Toán TA - TV - Vật lý - IOE - Violympic
* Chương trình combo đặc biệt chỉ dành 50 gói cho mỗi khối từ
lớp 1 đến lớp 12.
* Thời gian sử dụng 1 gói combo là 3 năm. Phụ huynh đăng ký
gói 2 năm được giảm 20% học phí.

Phản hồi của phụ huynh

Lợi ích khi tham gia khóa học

Lợi ích 1
Lợi ích 2
Lợi ích 3
Lợi ích 4