VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề thi vào lớp 6 chuyên Ngoại ngữ năm 2019 - Môn Toán

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: An nghĩ ra một số, Bình nghĩ ra một số bằng 4/3 số của An. Cường nghĩ ra một số bằng 60% số của Bình. Hỏi số của Cường bằng bao nhiêu phần trăm số của An?

Bài 2. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà số đó gấp 4 lần tổng 2 chữ số của nó?

Bài 3. Năm nay tuổi bố gấp 8 lần tuổi bé An, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi bé An và bố hơn mẹ 4 tuổi. Hỏi sang năm bé An bao nhiêu tuổi?

Bài 4. Cho hình vẽ. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác BDF và AEF

 Capture_2

Bài 5. Người thứ nhất làm xong công việc trong 5 giờ, người thứ hai làm xong công việc trong 4 giờ. Hỏi cả 2 người cùng làm mất bao lâu?

Bài  6:  Người ta xây một bể nước, chiều dài 15m, chiều rộng 10m, người ra chia bể  thành 2 khu, một khu sâu 1m, một khu sâu 0,8m. Hỏi phải bơm vào bể bao nhiêu m3 nước để mực nước cách bể 10cm?

Phần 2: Trình bày tự luận

Bài 7. Có 3 can dầu. Sau khi can I cho can II 2l, can II cho can III 3thì số dầu can I bằng

2/9 tổng số dầu và can II có số dầu bằng 75% số dầu can III. Hỏi tổng số dầu ở 3 can lúc đầu là bao nhiêu ? Biết sau khi chuyển thì can III nhiều hơn can I là 8l.

Bài 8: Quãng đường AB dài 60km. Cùng lúc có xe đi từ A và từ B khởi hành. Sau 2+2/9 giờ thì chúng gặp nhau. Nếu vận tốc xe đi từ B tăng thêm 3km/giờ thì hai xe sẽ gặp nhau ở chính giữa quãng đường AB. Tính vận tốc mỗi xe lúc đầu ?

 Nguồn: Đề thi được soạn lại theo trí nhớ của học sinh tham gia cuộc thi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy