VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề thi và đáp án MYTS 2019 - Khối 5 - Vòng 1

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

Myts khối 5 (24/03/2019)

ĐỀ BÀI

Câu 1:

Cho hai số lẻ mà giữa chúng có đúng 2019 số chẵn. Tìm hiệu của hai số lẻ đó ?

Câu 2:

Trong hình dưới đây có tám ô vuông con. Hỏi có bao nhiêu đường đi từ điểm A đến điểm C, men theo các cạnh của các ô vuông, sao cho mỗi đường đều không qua điểm B và có độ dài gấp sáu lần độ dài cạnh của ô vuông con ?

1b_1

Câu 3:

Trong hình dưới đây, ABCD là hình vuông có cạnh bằng 2cm. Tính diện tích phần được tô đậm.

2b

Câu 4:

Bạn An viết liên tiếp các chữ cái M, Y, T, S và thu được dãy chữ cái sau:

M Y T S M Y T S M Y T S M Y T S …….

An lần lượt tô, từ trái qua phải, các chữ cái trong dãy trên bởi các màu: Xanh, đỏ, tím, vàng, cam, xanh, đỏ, tím, vàng, cam, … Hỏi tính từ trái qua phải, chữ T thứ 2019 trong dãy trên được tô màu gì ?

Câu 5:

Vào lúc 8 giờ 5 phút sáng, trên mặt đồng hồ điện tử hiển thị 08:05. Vào lúc 8 giờ 19 phút tối, trên mặt đồng hồ điện tử hiển thị 20:19. Bây giờ, trên mặt đồng hồ đang hiển thị 21:09. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút nữa, trên mặt đồng hồ điện tử lại sẽ hiển thị đầy đủ bốn chữ số 2, 0, 1, 9 ?

Câu 6:

Hỏi trong dãy phân số dưới đây, có bao nhiêu phân số lớn hơn 1 ?

$\frac{1}{2019},\frac{3}{2017},\frac{5}{2015},...,\frac{2017}{3},\frac{2019}{1}$

Câu 7:

Trong hình dưới đây, ABCD, AHIJ và AEGF là các hình vuông; H là trung điểm đoạn thẳng BE. Độ dài các cạnh của các hình vuông nói trên, theo đơn vị cm, đều là các số tự nhiên. Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB, biết rằng diện tích phần được tô đậm bằng 19 $c{{m}^{2}}$ .

3b

Câu 8:

Tính giá trị của biểu thức

$A=\frac{20192019}{2019}\times \frac{2018}{20182018}\times \frac{20172017}{2017}\times \frac{2016}{20162016}\times ...\times \frac{2002}{2002002}\times \frac{20012001}{2001}$

Câu 9:

Có bốn chú vừa ếch, vừa cóc tên làm Mi, Y, Ti, Si cùng sinh sống ở một khu đầm nọ. Cóc luôn nói thật, còn ếch luôn nói dối. Căn cứ các câu nói dưới đây, em hãy cho biết trong bốn chú Mi, Y, Ti, Si có bao nhiêu chú ếch:

_ Mi nói: “Tôi và Y thuộc hai loài khác nhau”

_ Y nói: “Trong bốn chúng tôi, có ít nhất ba đứa là ếch”

_ Ti nói:”Si là ếch”

_Si nói: “Ti là ếch”

Câu 10:

Hà có năm thùng hoa quả, gồm hai loại: thùng cam và thùng chanh. Số quả trong các thùng là 21, 39, 42, 49, 66. Sau khi Hà bán đi một thùng cam, tổng số cam còn lại bằng hai phần ba số chanh. Hỏi ban đầu Hà có bao nhiêu quả cam ?

Câu 11:

 Một quầy hàng bán bút có chương trình khuyến mãi sau: mua 4 tặng 1; mua 6 tặng 2 và tặng thêm 1000 đồng. Hỏi để mua đúng 38 cây bút ở quầy hàng đó, người mua cần có ít nhất bao nhiêu tiền? Biết rằng, mỗi cây bút có giá 2000 đồng ?

Câu 12:

Hà có bốn tấm đề can 1, 2, 3, 4 như ở hình dưới đây. Hà dán đề can 3 lên đề can 4, sau đó dán tiếp đề can 2 lên đề can 3, và cuối cùng dán đề can 1 lên đề can 2, sao cho các ô đánh dấu X và Y của cả bốn đề can này trùng khít lên nhau. Hỏi các tấm đề can 1, 2, 3 che khuất bao nhiêu số 4 ở tấm đề can 4 ?

4b

Câu 13:

Dùng bốn chữ số 0, 1, 2, 9 có thể lập được bao nhiêu số nhỏ hơn 2019, chia hết cho 3, và trong mỗi số đó, mỗi chữ số chỉ có mặt tối đa một lần ?

Câu 14:

Cho hình vuông ABCD có chiều dài mỗi cạnh là 20 cm. Ba bạn kiến Andy, Bobby và David bò theo các cạnh của hình vuông. Andy bò từ A đến B, rồi đến C, với vận tốc 4,5 cm/giây. Bobby bò từ B đến C, rồi đến D, với vận tốc 2cm/giây. David bò từ D đến C, rồi đến B, với vận tốc 3 cm/giây. Hỏi khi Bobby và David gặp nhau lần đầu tiên thì Andy cách hai bạn đó bao nhiêu cm ? Biết rằng cả ba bạn kiến xuất phát cùng một lúc ?

Câu 15:

Hỏi có bao nhiêu số $\overline{TS}$ (T khác S) sao cho có các chữ số M, Y, H khác nhau và khác với T, S để kết quả của phép tính $\overline{MYTS}-\overline{HTH}$ là một số có hai chữ số ?

ĐÁP ÁN

Câu 1: 4038

Câu 2: 7 đường đi

Câu 3: 22,84 cm2

Câu 4: Màu cam

Câu 5: 260 phút

Câu 6: 505 phân số

Câu 7: 11 cm

Câu 8: 10001

Câu 9: 2 chú

Câu 10: 112 quả

Câu 11: 54000 đồng

Câu 12: 7 số

Câu 13: 21 số

Câu 14: 0cm

Câu 15: 42 số

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy