ƯU ĐÃI NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020

Ôn sớm luyện sâu học đâu chắc đấy

Chương Trình Bao Gồm Toán Lớp 3, Toán Lớp 4

Toán Lớp 5,Toán Lớp 6, Toán Lớp 7, Toán Lớp 8, Toán Lớp 9

Nắm vững kiến thức nền tảng, và nhiểu chuyên đề mở rộng

Giải chi tiết bài tập trong sách giáo khoa

Học phí : 199.000đ/năm

Tư vấn thêm cho tôi

Tư vấn thêm cho tôi về khóa học

Xem chi tiết khóa học

Toán cơ bản lớp 3

Để học tốt Toán lớp 3, vinastudy.vn giới thiệu khóa học Toán cơ bản lớp 3 với các bài giảng bám sát theo nội dung, chương trình sách giáo khoa Toán 3

Giá gốc : 700.000đ

Đề cương khóa học

 • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
 • Cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)
 • Cộng các số có ba chữ số ( có nhớ 1 lần)
 • Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ 1 lần)
 • Ôn tập các bảng nhân
 • Ôn tập các bảng chia
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về giải toán
 • Xem đồng hồ
 • Bảng nhân 6
 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)
 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
 • Bảng chia 6
 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Bảng nhân 7
 • Gấp một số lên nhiều lần
 • Bảng chia 7
 • Giảm đi một số lần
 • Tìm số chia
 • Góc vuông; Góc không vuông
 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
 • Đề-ca-mét; Héc-tô-mét
 • Bảng đơn vị độ dài
 • Thực hành đo độ dài
 • Ôn tập giữa học kì I
 • Giải bài toán bằng hai phép tính
 • Bảng nhân 8
 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Bảng chia 8
 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 • Bảng nhân 9
 • Gam
 • Bảng chia 9
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Giới thiệu bảng nhân; Giới thiệu bảng chia
 • Làm quen với biểu thức
 • Tính giá trị biểu thức
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Ôn tập cuối học kì I
 • Các số có bốn chữ số
 • Số 10000
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • So sánh các số trong phạm vi 10000
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10000
 • Tháng – năm
 • Tháng – năm ( tiếp)
 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Vẽ trang trí hình tròn
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Làm quen với chữ số la mã
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Tiền Việt Nam
 • Làm quen với thống kê số liệu
 • Ôn tập giữa học kì II
 • Các số có năm chữ số
 • Số 100000
 • So sánh các số trong phạm vi 100000
 • Diện tích của một hình
 • Đơn vị đo diện tích
 • Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình vuông
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100000
 • Tiền Việt Nam
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Ôn tập các số đến 100000
 • Bốn phép tính đến 100000
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập thi cuối học kì II
Xem thêm

Toán nâng cao lớp 3

Khóa học bao gồm các kỹ năng cần thiết và bài tập nâng cao với các chủ đề khác nhau giúp học sinh củng cố và khắc sâu một cách có hệ thống qua bài giảng video và bài tập.

Giá gốc : 800.000đ

Đề cương khóa học

 • Cấu tạo – Phân tích số tự nhiên
 • Viết số theo điều kiện tổng các chữ số
 • Viết số theo điều kiện hiệu các chữ số
 • Bài toán lập số tự nhiên
 • Bài toán tính nhanh giá trị biểu thức
 • Phương pháp rút thừa số chung
 • Tìm thành phần chưa biết của phép tính
 • Bài toán tìm X – Biểu thức chứa nhiều phép tính
 • Bài toán tìm X trong phép chia có dư
 • Bài toán tìm X liên quan đến dãy số cách đều
 • Bài toán tìm X – Biểu thức có chứa dấu lớn hơn, nhỏ hơn
 • Các bài toán về phép chia hết, phép chia có dư
 • Bài toán tính ngược từ cuối
 • Chu vi hình vuông, hình chữ nhật
 • Diện tích hình vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Bài toán tăng giảm diện tích
 • Bài toán rút về đơn vị
 • Bài toán tính tuổi
 • Tìm quy luật của dãy số
 • Dãy số cách đều
 • Tìm số hạng thứ n của dãy số cách đều
 • Tính tổng các số hạng của dãy số cách đều
 • Phương pháp vẽ sơ đồ
 • Bài toán trồng cây – Tính khoảng cách
 • Bài toán trồng cây – Trồng cây ở một đầu đường
 • Bài toán trồng cây – Trồng cây ở hai đầu đường
 • Bài toán trồng cây – Hai đầu đường không trồng cây
 • Bài toán trồng cây – Trông cây xung quanh
 • Bài toán bịt mắt nhặt bi
Xem thêm

Toán cơ bản lớp 4

Khóa học toán cơ bản lớp 4 giúp học sinh nắm chắc kiến thức môn toán trong sách giáo khoa, thành thạo các kĩ năng, phương pháp giải bài , đạt điểm cao trong các bài thi và điểm số trên trường.

Giá gốc : 700.000đ

Đề cương khóa học

 • Ôn tập các số đến 100000
 • Biểu thức có chứa một chữ
 • Các số có sáu chữ số
 • Hàng và lớp
 • So sánh các số có nhiều chữ số
 • Triệu và lớp triệu
 • Dãy số tự nhiên
 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Yến, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giây, thế kỉ
 • Tìm số trung bình cộng
 • Biểu đồ
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Biểu thức có chứa hai chữ
 • Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu thức có chứa ba chữ
 • Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc, song song
 • Vẽ hình chữ nhật – hình vuông
 • Nhân với số có một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000 …..chia cho 10, 100, 1000….
 • Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Đề-xi-mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một số với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu
 • Nhân với số có hai chữ số
 • Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số
 • Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Chia một số cho một tích
 • Chia một tích cho một số
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 • Chia cho số có hai chữ số
 • Thương có chữ số 0
 • Chia cho số có ba chữ số
 • Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Dấu hiệu chia hết 5
 • Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Ki-lô-mét vuông
 • Hình bình hành – Diện tích hình bình hành
 • Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Phân số bằng nhau
 • Rút gọn phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Phép cộng phân số
 • Phép trừ phân số
 • Phép nhân phân số
 • Tìm phân số của một số
 • Phép chia phân số
 • Hình thoi – Diện tích hình thoi
 • Tỉ số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
Xem thêm

Toán nâng cao lớp 4

Lớp 4 là giai đoạn khó khăn nhất đối với các em học sinh Tiểu học. Nội dung chương trình Toán lớp 4 bao gồm các chuyên đề quan trọng xuyên suốt cả lớp 5 và những năm học tiếp theo.

Giá gốc : 800.000đ

Đề cương khóa học

 • Tìm số trung bình cộng
 • Trung bình cộng của dãy số cách đều
 • Dạng toán ít hơn/ nhiều hơn/ bằng trung bình cộng
 • Trung bình cộng trong bài toán tính tuổi
 • Trung bình cộng nâng cao
 • Bài toán tổng hiệu liên quan đến cho nhận
 • Bài toán tổng hiệu liên quan đến cấu tạo số
 • Bài toán tổng hiệu liên quan đến dãy số cách đều
 • Bài toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi
 • Bài toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng và hiệu
 • Cấu tạo số - Viết thêm chữ số vào bên trái 1 số tự nhiên
 • Cấu tạo số - Viết thêm chữ số vào bên phải 1 số tự nhiên
 • Cấu tạo số - Viết thêm chữ số vào bên trái và bên phải số tự nhiên
 • Cấu tạo số - viết thêm chữ số xen giữa các chữ số của 1 số tự nhiên
 • Dãy số cách đều
 • Bài toán về trang sách
 • Bài toán tích đúng, tích sai
 • Viết số theo điều kiện tổng các chữ số
 • Viết số theo điều kiện tích các chữ số
 • Bài toán lập số khi không có chữ số 0 tham gia
 • Bài toán lập số khi có chữ số 0 tham gia
 • Bài toán lập số thỏa mãn tính chẵn lẻ
 • Bài toán tính tổng các chữ số
 • Vận dụng dấu hiệu chia hết để tìm chữ số chưa biết
 • Tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu
 • Vận dụng tính chất chia hết của một tích
 • Tính nhanh phân số bằng phương pháp nhóm, biến đổi
 • Tính nhanh phân số bằng phương pháp rút gọn
 • Tính nhanh dãy phân số có quy luật – Tử số bằng hiệu hai thừa số dưới mẫu
 • Tính nhanh dãy phân số có quy luật – Tử số bằng tổng hai thừa số dưới mẫu
 • Tính nhanh dãy phân số có quy luật – Mẫu số gấp lên 1 số lần
 • Bài toán công việc cung công việc riêng
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
 • Tổng – tỉ,; hiệu – tỉ liên quan đến tính tuổi
 • Các bài toán về tăng giảm diện tích
Xem thêm

Toán cơ bản lớp 5

Vinastudy.vn giới thiệu khóa học toán cơ bản lớp 5 với hệ thống bài giảng, bài tập tự luyện được thiết kế bám sát theo cấu trúc chương trình trong sách giáo khoa Toán lớp 5. Giúp học sinh lớp 5 nắm chắc các kiến thức cơ bản, hiểu rõ bản chất của các bài toán.

Giá gốc : 700.000đ

Đề cương khóa học

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh hai phân số
 • Phân số thập phân
 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
 • Hỗn số
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Đề-ca-mét vuông; héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông . Bảng đơn vị đo diện tích
 • Héc - ta
 • Khái niệm số thập phân
 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 • Số thập phân bằng nhau
 • So sánh hai số thập phân
 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 • Cộng hai số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Trừ hai số thập phân
 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000….
 • Nhân một số thập phân với một số thập phân
 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên thương tìm được là số thập phân
 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 • Chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Giới thiệu máy tính bỏ túi
 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Hình tròn – Đường tròn
 • Chu vi hình tròn
 • Diện tích hình tròn
 • Biểu đồ hình quạt
 • Hình hộp chữ nhật
 • Hình lập phương
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
 • Thể tích của một hình
 • Xăng-ti-mét khối
 • Đề-xi-mét khối
 • Mét khối
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Giới thiệu hình trụ, hình cầu
 • Bảng đơn vị đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Nhân số đo thời gian với một số
 • Chia số đo thời gian cho một số
 • Vận tốc
 • Quãng đường
 • Thời gian
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về số thập phân
 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
 • Ôn tập về đo diện tích
 • Ôn tập về đo thể tích
 • Ôn tập về đo thời gian
 • Ôn tập về phép cộng
 • Ôn tập phép trừ
 • Ôn tập phép nhân
 • Ôn tập phép chia
 • Ôn tập các phép tính với số đo thời gian
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình
 • Ôn tập về giải toán
 • Ôn tập về biểu đồ
Xem thêm

Toán nâng cao lớp 5

Khóa học toán nâng cao lớp 5 giúp học sinh tiếp cận các chuyên đề với các dạng bài mở rộng, nâng cao thuộc chương trình toán lớp 5. Các phương pháp giải bài hay, dễ nhớ nhằm bồi dưỡng tư duy toán và nền tảng cho học sinh theo tiếp chương trình lớp trên.

Giá gốc : 800.000đ

Đề cương khóa học

 • Tính nhanh dãy phân số theo quy luật
 • So sánh phân số bằng phần bù phần hơn
 • Kỹ thuật rút gọn để so sánh phân số
 • Bài toán hai tỉ số - Tổng không đổi
 • Bài toán hai tỉ số - Hiệu không đổi
 • Phương pháp hai hiệu số trong bài toán tính tuổi
 • Bài toán công việc chung, công việc riêng
 • Dãy số
 • Tìm số hạng thứ n của dãy
 • Tính tổng của dãy số
 • Bài toán về trang sách
 • Các bài toán Tổng – tỉ; Hiệu – tỉ
 • Các bài toán Tổng – tỉ; Hiệu – tỉ liên quan đến cho nhận
 • Các bài toán liên quan đến tổng không đổi – hiệu không đổi
 • Tỉ lệ thuận
 • Tỉ lệ nghịch
 • Ba đại lượng
 • Bài toán đếm chữ số
 • Bài toán cấu tạo số
 • Bài toán điền số thay chữ
 • Chữ số tận cùng
 • Bài toán hai hiệu số
 • Bài toán liên quan đến hiệu hai thương
 • Tỉ số phần trăm liên quan giá mua, giá bán
 • Bài toán liên quan đến hạt tươi hạt khô
 • Bài toán liên quan đến nước biển
 • Tỉ số phần trăm liên quan đến lãi suất
 • Tỉ số phần trăm liên quan đến năng suất
 • Tăng giảm diện tích
 • Tỉ số diện tích tam giác chung đường cao hoặc cạnh đáy
 • Tỉ lệ vàng trong hình thang
 • Bài toán tăng giảm thể tích
 • Bài toán về cắt ghép hình khối
 • Bài toán sơn màu hình khối
 • Bài toán sử dụng tỉ số vận tốc
 • Chuyển động cùng chiều – ngược chiều
 • Chuyển động trên dòng nước
 • Chuyển động lên dốc – xuống dốc
 • Chuyển động của kim đồng hồ
 • Chuyển động của đoàn tàu
 • Giả thiết tạm
 • Toán khử
 • Sơ đồ venn
Xem thêm

Toán cơ bản lớp 6

Khóa học Toán cơ bản và mở rộng lớp 6 dựa trên lộ trình học trong sách giáo khoa sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức, luyện tập thành thạo các dạng bài trong chương trình toán lớp 6. Mỗi bài học gồm 2 phần: lý thuyết, giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa. Đặc biệt, sau mỗi bài học là các đề luyện tập để các em củng cố kiến thức đã học và ôn luyện một cách hiệu quả.

Giá gốc : 700.000đ

Đề cương khóa học

 • Tập hợp. Phần tử của tập hợp.
 • Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con.
 • Các phép tính trên tập số tự nhiên.
 • Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
 • Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiếp).
 • Tính chất chia hết của một tổng.
 • Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.
 • Ước và bội.
 • Số nguyên tố. Hợp số.
 • Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
 • Ước chung và bội chung.
 • Ước chung lớn nhất.
 • Bội chung nhỏ nhất.
 • Điểm. Đường thẳng.
 • Ba điểm thẳng hàng.
 • Tia, đoạn thẳng.
 • Khi nào thì AM + MB = AB
 • Trung điểm của đoạn thẳng.
 • Tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
 • Phép cộng hai số nguyên.
 • Phép trừ hai số nguyên.
 • Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế.
 • Phép nhân hai số nguyên.
 • Bội và ước của một số nguyên.
 • Khái niệm phân số.
 • Tính chất cơ bản của phân số.
 • Rút gọn, quy đồng phân số.
 • So sánh phân số.
 • Phép cộng, trừ phân số.
 • Phép nhân, chia phân số.
 • Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm.
 • Các bài toán về phân số.
 • Nửa mặt phẳng.
 • Góc. Cộng số đo góc.
 • Tia phân giác.
 • Đường tròn. Tam giác.
Xem thêm

Toán nâng cao lớp 6

Nhằm giúp các em học sinh lớp 6 có năng khiếu toán học muốn nâng cao khả năng học tập của mình hơn nữa, Vinastudy xin giới thiệu khóa học Toán nâng cao lớp 6 bao gồm các chuyên đề, các dạng toán có độ khó cao. Khóa học sẽ giúp các em phát triển khả năng tư duy toán học, rèn luyện khả năng giải toán, đạt kết quả tốt ở trường và các kỳ thi HSG lớp 6.

Giá gốc : 800.000đ

Đề cương khóa học

 • Tập hợp trên số tự nhiên.
 • Các phép toán trên số tự nhiên.
 • Bài toán sơ đồ ven.
 • Bài toán lập số.
 • Dãy số tự nhiên viết theo quy luật.
 • Các công thức và biến đổi biểu thức lũy thừa.
 • So sánh hai lũy thừa cùng cơ số.
 • So sánh hai lũy thừa cùng số mũ.
 • So sánh lũy thừa bằng trung gian.
 • Tìm thành phần chưa biết bằng phương pháp biến đổi tương đương.
 • Tìm thành phần chưa biết bằng phương pháp đánh giá.
 • Tìm một chữ số tận cùng.
 • Tìm hai chữ số tận cùng.
 • Tìm ba chữ số tận cùng.
 • Các bài toán về giai thừa.
 • Chứng minh quan hệ chia hết.
 • Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện chia hết.
 • Các bài toán về ước và bội
 • Các bài toán về số nguyên tố, hợp số.
 • Chứng minh một số là số nguyên tố.
 • Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
 • ƯC, ƯCLN.
 • Các bài toán thực tế về ƯC, ƯCLN.
 • BC, BCNN.
 • Các bài toán thực tế về BC, BCNN
 • Các bài toán về hai số nguyên tố cùng nhau.
 • Các bài toán liên quan đến ƯCLN, BCNN
 • Chứng minh một số là số chính phương.
 • Chứng minh một số không là số chính phương.
 • Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị là một số chính phương.
 • Tìm số chính phương.
 • Các bài toán chứng minh.
 • Một số bài toán về số nguyên nâng cao.
 • Các phép tính trên số nguyên.
 • Các bài toán về ước và bội của số nguyên
 • Các phép tính trên phân số.
 • Chứng minh biểu thức.
 • Đưa về so sánh hai phân số cùng mẫu. Đưa về so sánh hai phân số cùng tử.
 • Dùng định nghĩa để so sánh hai phân số.
 • So sánh với số trung gian.
 • So sánh theo phần hơn với 1. So sánh theo phần bù với 1.
 • Một số bài toán so sánh phân số khác.
 • Dãy phân số có quy luật.
 • Tìm ẩn trong biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.
 • Xét điều kiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối.
 • Tìm cặp (x, y) nguyên thỏa mãn đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.
 • Đường thẳng đi qua hai điểm.
 • Tia.
 • Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Cộng độ dài đoạn thẳng.
 • Trung điểm của đoạn thẳng.
 • Góc . Số đo góc. Cộng số đo góc.
 • Tia phân giác của một góc.
 • Tam giác
 • Tính số tam giác tạo thành
Xem thêm

Toán cơ bản lớp 7

Bước vào trung học cơ sở được 1 năm, chắc chắn các em học sinh lớp 7 sẽ không còn bỡ ngỡ như năm lớp 6. Năm học lớp 7 này, các em sẽ được làm quen với lượng kiến thức khá khó. Khóa học Toán cơ bản và mở rộng lớp 7 dựa trên lộ trình học trong sách giáo khoa sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức, luyện tập thành thạo các dạng bài trong chương trình toán lớp 7.

Giá gốc : 700.000đ

Đề cương khóa học

 • Tập hợp Q các số hữu tỉ.
 • Cộng – Trừ - Nhân – Chia số hữu tỉ.
 • Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
 • Lũy thừa của một số hữu tỉ.
 • Tỉ lệ thức.
 • Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
 • Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
 • Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.
 • Số thực.
 • Đại lượng tỉ lệ thuận.
 • Đại lượng tỉ lệ nghịch.
 • Hàm số. Mặt phẳng tọa độ.
 • Đồ thị hàm số.
 • Hai góc đối đỉnh.
 • Hai đường thẳng vuông góc.
 • Hai đường thẳng song song.
 • Từ vuông góc đến song song.
 • Tổng ba góc trong một tam giác.
 • Hai tam giác bằng nhau.
 • Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
 • Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c-g-c)
 • Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (g – c – g)
 • Tam giác cân.
 • Định lí Pi-ta-go.
 • Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
 • Thu thập số liệu thống kê, tần số.
 • Biểu đồ.
 • Biểu thức đại số.
 • Đơn thức. Đơn thức dồng dạng.
 • Đa thức. Cộng, trừ đa thức.
 • Đa thức một biến. Cộng, trừ đa thức một biến.
 • Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.
 • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.
 • Bất đẳng thức tam giác.
 • Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
 • Tính chất ba đường phân giác của tam giác.
 • Tính chất ba đường trung trực của tam giác.
 • Tính chất ba đường cao của tam giác.
Xem thêm

Toán nâng cao lớp 7

Khóa học bao gồm các chuyên đề, các dạng toán có độ khó cao dành cho các học sinh muốn nâng cao khả năng học tập môn Toán của mình hơn nữa. Khóa học giúp các em bồi dưỡng kiến thức nâng cao trong chương trình toán lớp 7. Đồng thời rèn luyện tư duy, phương pháp suy luận và khả năng phân tích các bài toán khó để đạt kết quả tốt ở trường và các kỳ thi HSG lớp 7.

Giá gốc : 800.000đ

Đề cương khóa học

 • Nhân, chia, cộng, trừ số hữu tỉ.
 • So sánh số hữu tỉ.
 • Tìm điều kiện để một số là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 (không dương, không âm).
 • Các bài toán tìm x.
 • Dãy số có quy luật.
 • Tính giá trị biểu thức và rút gọn biểu thức.
 • Tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.
 • Đẳng thức chứa nhiều dấu giá trị tuyệt đối.
 • Tìm GTNN- GTLN của biểu thức.
 • Rút gọn biểu thức chứa lũy thừa.
 • So sánh hai lũy thừa cùng cơ số. So sánh hai lũy thừa cùng số mũ.
 • So sánh hai lũy thừa bằng trung gian.
 • Tìm cơ số, thành phần của cơ số trong lũy thừa. Tìm số mũ, thành phần trong số mũ của lũy thừa.
 • Tìm thành phần chưa biết của lũy thừa bằng phương pháp đánh giá.
 • Tìm một chữ số tận cùng.
 • Tìm hai chữ số tận cùng.
 • Tìm ba chữ số tận cùng.
 • Các bài toán chứng minh chia hết.
 • Chứng minh bất đẳng thức lũy thừa.
 • Các bài toán đố.
 • Lập tỉ lệ thức từ các số đã cho.
 • Tìm x từ tỉ lệ thức.
 • Chứng minh tỉ lệ thức.
 • Cho dãy tỉ số bằng nhau và một tổng, tìm các thành phần chưa biết.
 • Ứng dụng TLT chứng minh bất đẳng thức.
 • Tính giá trị biểu thức và viết căn bậc hai của một số.
 • So sánh căn bậc hai.
 • Tìm x trong biểu thức chứa căn bậc hai.
 • Chứng minh một số là số vô tỉ.
 • Nhận biết các đại lượng TLT.
 • Cho x TLT với y, y TLT với z. Hỏi mối quan hệ của x và z và tính hệ số tỉ lệ.
 • Các bài toán đố về TLT.
 • Nhận biết các đại lượng TLN.
 • Cho x TLN với y, y TLN với z. Hỏi mối quan hệ của x và z và tính hệ số tỉ lệ.
 • Các bài toán đố về TLN.
 • Tính giá trị của hàm số tại giá trị của một biến cho trước.
 • Tìm tọa độ một điểm và vẽ một điểm đã biết tọa độ, tìm các điểm trên một đồ thị hàm số. Biểu diễn các điểm lên hình và tính diện tích.
 • Kiểm tra một điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không.
 • Lập bảng tần số và rút ra nhận xét.
 • Dựng biểu đồ.
 • Tìm số trung bình cộng. Tìm Mốt của dấu hiệu.
 • Tính giá trị của biểu thức đại số.
 • Bài tập đơn thức.
 • Bài tập đa thức.
 • Đa thức một biến.
 • Tìm nghiệm của đa thức.
 • Tìm GTLN, GTNN.
 • Số chính phương.
 • Số nguyên tố - hợp số.
 • Chứng minh bằng phương pháp quy nạp.
 • Chứng minh bằng phương pháp phản chứng.
 • Nguyên lí Dirichlet.
 • Hai đường thẳng vuông góc.
 • Hai đường thẳng song song.
 • Từ vuông góc đến song song.
 • Tổng ba góc của một tam giác.
 • Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c. c. c)
 • Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c. g. c)
 • Trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác: góc – cạnh – góc (g. c. g)
 • Tam giác cân. Tam giác đều.
 • Tam giác vuông. Định lý Py-ta-go.
 • Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
 • Quan hệ giữa góc và cạnh của tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.
 • Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.
 • Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
 • Tính chất ba đường phân giác của tam giác.
 • Tính chất ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác.
Xem thêm

Toán cơ bản lớp 8

Năm học lớp 8 là yếu tố quyết định tới kết quả học tập trung học cơ sở, đồng thời là tiền đề để các em củng cố kiến thức cũ, bổ sung kiến thức mới chuẩn bị cho năm học lớp 9 với kỳ thi cấp 3 quan trọng. Khóa Toán cơ bản & mở rộng lớp 8 dựa trên lộ trình học trong sách giáo khoa sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức, luyện tập thành thạo các dạng bài trong chương trình toán lớp 8.

Giá gốc : 700.000đ

Đề cương khóa học

 • Nhân đơn thức với đa thức
 • Nhân đa thức với đa thức
 • Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
 • Chia đơn thức cho đơn thức
 • Chia đa thức cho đơn thức.
 • Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
 • Phân thức đại số.
 • Tính chất cơ bản của phân thức đại số.
 • Rút gọn phân thức.
 • Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.
 • Phép cộng các phân thức đại số.
 • Phép trừ các phân thức đại số.
 • Phép nhân các phân thức đại số.
 • Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức.
 • Tứ giác.
 • Hình thang.
 • Hình thang cân.
 • Đường trung bình của tam giác,của hình thang.
 • Đối xứng trục.
 • Hình bình hành.
 • Đối xứng tâm.
 • Hình chữ nhật.
 • Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
 • Hình thoi.
 • Hình vuông.
 • Đa giác, đa giác đều.
 • Diện tích hình chữ nhật.
 • Diện tích tam giác.
 • Diện tích hình thang.
 • Diện tích hình thoi.
 • Diện tích đa giác.
 • Mở đầu về phương trình.
 • Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
 • Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 • Phương trình tích.
 • Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
 • Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.
 • Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.
 • Bất phương trình một ẩn.
 • Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
 • Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
 • Định lí Ta-lét trong tam giác.
 • Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta- lét.
 • Tính chất đường phân giác của tam giác.
 • Khái niệm hai tam giác đồng dạng.
 • Trường hợp đồng dạng thứ nhất.
 • Tường hợp đồng dạng thứ hai.
 • Trường hợp đồng dạng thứ ba.
 • Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
 • Ứng dụng thực tế của các tam giác đồng dạng.
 • Hình hộp chữ nhật.
 • Hình hộp chữ nhật (tiếp).
 • Thể tích của hình hộp chữ nhật.
 • Hình lăng trụ đứng.
 • Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.
 • Thể tích của hình lăng trụ đứng.
 • Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.
 • Diện tích xung quanh của hình chóp đều.
 • Thể tích của hình chóp đều.
Xem thêm

Toán nâng cao lớp 8

Vinastudy giới thiệu khóa học Toán nâng cao lớp 8 bao gồm các chuyên đề, các dạng toán có độ khó cao dành cho các học sinh yêu môn Toán, muốn nâng cao khả năng học tập môn Toán của mình hơn nữa. Khóa học giúp các em phát triển khả năng tư duy toán học, rèn luyện khả năng giải toán, đạt kết quả tốt ở trường, các kỳ thi HSG lớp 8, các kỳ thi vào lớp chuyên sau này.

Giá gốc : 800.000đ

Đề cương khóa học

 • Phép nhân đơn thức – đa thức , đa thức – đa thức.
 • Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
 • Lũy thừa bậc n của một nhị thức.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp thêm, bớt cùng một hạng tử.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hệ số bất định.
 • Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.
 • Chia đa thức cho đa thức.
 • Tính chia hết đối với đa thức.
 • Tính chất cơ bản của phân thức, rút gọn phân thức.
 • Các phép tính các phân thức đại số.
 • Các bài toán về phân thức đại số.
 • Tứ giác.
 • Hình thang – Hình thang cân.
 • Đường trung bình.
 • Tính chất đối xứng trục, đối xứng tâm.
 • Hình bình hành , hình chữ nhật.
 • Hình thoi, hình vuông.
 • Các bài toán về diện tích.
 • Giải phương trình bậc nhất một ẩn.
 • Phương trình tích.
 • Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
 • Giải phương trình bậc cao.
 • Các bài toán về hình học.
 • Các bài toán về chuyển động.
 • Các bài toán về năng suất.
 • Bất phương trình bậc nhất một ẩn .
 • Bất phương trình tích, bất phương trình thương.
 • Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
 • Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.
 • Chứng minh bất đẳng thức.
 • Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức.
 • Tính chia hết trên tập số nguyên.
 • Đồng dư.
 • Số chính phương.
 • Chữ số tận cùng.
 • Các bài toán về định lý Ta-lét.
 • Các bài toán sử dụng định lý Ta-lét và tính chất đường phân giác.
 • Các trường hợp đồng dạng của tam giác.
 • Tỉ số diện tích.
Xem thêm

CÁC TÍNH NĂNG CỦA VINASTUDY

Nơi giao lưu, trao đổi và học hỏi
Hòm thư điện tử (nhận các thông báo mới nhất)
Phụ huynh xem lại tình hình học tập của con
Nhóm chat trao đổi riêng theo từng khóa hoc
Email thông báo kết quả của từng bài thi
Xem lại bài thi và đáp án dễ dàng

Và rất nhiêu tính năng thú vị khác đang chờ bạn khám phá trong quá trình học tập nhé

Cảm nhận của phụ huynh học sinh

Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh
Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh Phản hồi phụ huynh