VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hai góc đối đỉnh

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng và hướng dẫn cho các em về Hai góc đối đỉnh qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ hiểu. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài Giảng Học Thử

2. Chuyên đề 1: Số hữu tỉ, số thực.

3. Chuyên đề 2: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau.

4. Chuyên đề 3: Hàm số và đồ thị.

5. Chuyên đề 4: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song.

6. Chuyên đề 5: Hai tam giác bằng nhau.

7. Chuyên đề 6: Các tam giác đặc biệt.

8. Chuyên đề 7: Biểu thức đại số.

9. Chuyên đề 8: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác.

/thi-online-toan-7-hai-goc-doi-dinh-mtt2670.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy