FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Giải bài toán bằng cách lập HPT

Giải bài toán bằng cách lập HPT

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  Bước 1: Lập các phương trình

  + Chọn 2 ẩn, đặt điều kiện

  + Lâp 2 phương trình

  Bước 2: Giải hệ phương trình

  Bước 3: Trả lời, kết luận

  BÀI TẬP

  VD 1: Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng 1006, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và dư 124.

  Giải:

  Gọi số lớn là x, số nhỏ là y, x>y>124

  Ta có: x+y=1006 (1)

             x=2y+124 (2)

  từ (1) và (2) ta có:

  $\left\{ \begin{align}& x+y=1006 \\ & x=2y+124 \\ \end{align} \right.$

  $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& 2y+124+y=1006 \\ & x=2y+124 \\\end{align} \right.$

  $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& y=294 \\ & x=712 \\\end{align} \right.$

  Vậy hai số cần tìm là: 712 và 294.

  VD 2: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài bằng $\frac{5}{3}$ chiều rộng, biết diện tích miếng đất là: 1500${{m}^{2}}$.Tính chu vi miếng đất.

  Giải:

  Gọi chiều dài hình chữ nhật là x, chiều rộng là y, (x>y>0)

  Ta có:

  $x=\frac{5}{3}y$(1)

  x.y=1500 (2)

  từ (1) và (2) ta có hệ

  $\left\{ \begin{align}& x=\frac{5}{3}y \\ & x.y=1500 \\ \end{align} \right.$

  $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x=50 \\ & y=30 \\ \end{align} \right.$

  Chu vi hình chữ nhật là: (x+y).2=80.2=160 (m)

  Vậy chu vi hình chữ nhật là: 160 m.

  VD 3: Một ô tô đi quãng đường AB với vận tốc 50 km/h, rồi đi tiếp quãng đường BC với vận tốc 45 km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 165 km và thời gian ô tô đi trên AB ít hơn thời gian đi trên BC là 30 phút. Tính thời gian ô tô đi trên mỗi đoạn đường AB, BC.

  Giải:

  Gọi thời gian ô tô đi trên quãng đường AB và BC lần lượt là: x, y (x, y>0)

  Ta có: x+$\frac{1}{2}$ =y (h)

  Quãng đường AB là: 50x (km)

  Quãng đường BC là: 45y (km)

  Suy ra 50x + 45y = 164

  Ta có hệ

  $\left\{ \begin{align}& x+\frac{1}{2}=y \\ & 50x+45y=165 \\ \end{align} \right.$

  $\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& x=\frac{3}{2} \\ & y=2 \\ \end{align} \right.$

  Vậy thời gian ô tô đi mỗi đoạn đường AB và BC là: 1,5 (h); 2 (h).

   

   

   

   

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy