FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Đồ thị hàm số bậc hai – Sự tương giao giữa Parabol và đường thẳng

Đồ thị hàm số bậc hai – Sự tương giao giữa Parabol và đường thẳng

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • ĐỒ THỊ HÀM BẬC HAI – TƯƠNG GIAO GIỮA (P) VÀ (D)

  KIẾN THỨC CÂNG NHỚ

  đồ thị hàm số $y=a{{x}^{2}}$

  Cách vẽ: Đồ thị hàm số $y=a{{x}^{2}}$

  Kẻ bảng xác định các điểm thuộc vào đồ thị hàm số Biểu diễn các điểm trên hệ trục tọa độ Nối các điểm ta được đường cong parabol

  VD:

  Vẽ đồ thị hàm số$y={{x}^{2}}$

  Giải

  Các điểm thuộc đồ thị hàm số:


  60Đồ thị

  Tương giao của (d) và (P).

  Xét sự tương giao của

  $\left\{ \begin{align}& (P):y=k.{{x}^{2}} \\ & (d):y=a.x+b \\ \end{align} \right.$

  Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:

  $k.{{x}^{2}}=a.x+b$

  $k.{{x}^{2}}-a.x-b=0(*)$

  Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của (d) và (P).

  Th1: phương trình (*) vô nghiêm $\to $ (d) không cắt (P).

  Th2: phương trình (*) có nghiệm kép $\to $ (d) tiếp xúc với (P).

  Th3: phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt $\to $ (d) cắt (P) tại 2 điểm có hoành độ ${{x}_{1}};{{x}_{2}}$

  Chú ý: ${{x}_{1}};{{x}_{2}}$là nghiệm của phương trình (*).

  BÀI TẬP

  VD : trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) y=-x+6 và parabol (P)$y=a{{x}^{2}}$.

  a) Tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P) b) Gọi A, B là giao điểm của (d) và (P). Tính diện tích tam giác OAB.

  Giải:

  a) xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P)

  ${{x}^{2}}=-x+6$

  ${{x}^{2}}+x-6=0$

  $\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& {{x}_{1}}=2 \\ & {{x}_{2}}=-3 \\\end{align} \right.$

  Với x=2$\to $ y=4

  Với x=-3$\to $ y=9

  Vậy tọa độ giao điểm của (d) và (P) là:

  A(2;4), B(-3;9)

  b) Đồ thị hàm số $y={{x}^{2}}$và y=-x+6


  62

  Ta có:

  ${{S}_{OAB}}={{S}_{BAKH}}-{{S}_{BHO}}-{{S}_{AKO}}=\frac{4+9}{2}.5-\frac{1}{2}9.3-\frac{1}{2}4.2=15$

  Vậy diện tích tam giác OAB là 15(đvdt)

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy