VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - VẬT LÝ 7 - ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Trương Ngọc Tiền

Trương Ngọc Tiền

*****o43@gmail.com

Điểm 10,00

2
Nguyễn Tuấn Khải

Nguyễn Tuấn Khải

*****pecc1@gmail.com

Điểm 8,50

3
Đặng Thế Hoàng

Đặng Thế Hoàng

*****hihuong834@gmail.com

Điểm 8,50

4
The first Prince of Avalor

The first Prince of Avalor

*****in.goole@gmail.com

Điểm 7,50

5
Nguyễn vương trường giang

Nguyễn vương trường giang

*****82808@gmail.com

Điểm 3,50

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy