VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề thi Violympic Toán 5 - Vòng 6 năm học 2016 - 2017

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 300 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
FB Nhung Hứa 0363394158

FB Nhung Hứa 0363394158

*****25904@gmail.com

Điểm 300,00

2
Vio lớp 5 0366686511

Vio lớp 5 0366686511

*****40610

Điểm 210,00

3
Trần Thị Tám (3)

Trần Thị Tám (3)

*****42985

Điểm 10,00

4
Vio lớp 5 0366686511

Vio lớp 5 0366686511

*****02411

Điểm 0,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy