VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành 2013 – 2014

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành  2013 – 2014

 

Câu 1: (3 điểm)

a)Tính nhanh: A = $13,7\times 18+82\times 10,5+82\times 3,2$ 

b)Tìm $\frac{a}{b}$ biết: $\frac{5}{9}\times \frac{a}{b}-\frac{11}{21}=\frac{4}{21}$

c)Tìm $\overline{ab}$ biết: a + b = 13 và $\overline{ab}$ - $\overline{ba}$ = 27

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 2: (2 điểm)

Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số và số này bằng 80% số kia?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Câu 3: (2 điểm)

Hà đọc một quyển sách trong ba ngày thì xong. Ngày thứ nhất Hà đọc được $\frac{1}{3}$ quyển, ngày thứ hai Hà đọc $\frac{4}{7}$ số trang còn lại. Ngày thứ ba Hà đọc ít hơn ngày thứ hai 40 trang. Tính số trang của quyển sách?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Câu 4: (2 điểm)

Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm chính giữa đoạn BC. Lấy điểm E trên cạnh AC sao cho AE = $\frac{1}{5}$ AC. Nối DE kéo dài cắt đường thẳng AB tại M; nối M với C. Biết diện tích tam giác AME = 20$c{{m}^{2}}$ . Hãy tính:

a.Diện tích tam giác MEC.

b.Diện tích tam giác ABC.

 

 

 

Câu 5: (1 điểm)

Hai anh em xuất phát cùng một lúc và ở cùng một chỗ nhưng chạy ngược chiều nhau xung quanh bờ hồ. Khi hai anh em gặp nhau ở lần thứ tư thì chỗ gặp nhau ở đúng vị trí xuất phát ban đầu. Biết anh chạy nhanh hơn em. Tính tỉ số vận tốc của em và anh?

...........................................................................................................................................

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết 18 đề trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết 10 đề trường Nguyễn Tất Thành

4. Giải chi tiết 6 đề trường Lương Thế Vinh

5. Giải chi tiết đề trường Cấy Giấy

6. Giải chi tiết Đề minh họa thi vào 6 trường Archimedes Academy

7. Giải chi tiết đề trường Giảng Võ

8. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

9. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

10. Giải chi tiết Đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

11. Giải chi tiết đề trường Lê Quý Đôn

12. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy