Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành 2012 – 2013

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Nguyễn Tất Thành  2012 – 2013

Bài 1: a) Tìm $x$ biết: $\left( 25-\left( x+1,85 \right) \right):3=7$ ?

  1. b) Tìm $a$ biết: $100,5<\overline{a8}+\overline{8a}<110,5$ ?

...........................................................................................................................................

 

 

 

Bài 2: Lớp 5A có 50 học sinh trong đó số học sinh nữ hơn số học sinh nam bằng 8% số học sinh cả lớp. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

Bài 3: Năm nay con 11 tuổi, biết rằng 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi khi sinh con, mẹ bao nhiêu tuổi ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

Bài 4: Cho tam giác ABC có diện tích là 30 m2. Gọi E là điểm chính giữa AB, F là điểm chính giữa AC; CE cắt BF tại D. Tính diện tích tam giác BDC.

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.

 

 

Bài 5: Một tàu thủy vượt sông với vận tốc không đổi, xuôi dòng khúc sông từ A đến B B mất 30 phút. Đi ngược dòng mất 42 phút. Hỏi một cụm bèo trôi từ A đến B trong bao lâu ?

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ