Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1995 - 1996

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1995 - 1996

Bài 1. (2,5 điểm).Tính nhanh:

a)$\frac{8,1:0,6\times 1875+1,5\times 625\times 9}{105+205+795+895}$   

b)( 54321 x 16 : 12345) : (54321 : 15)

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

...........................................................................................................................................

Bài 2. (2,5 điểm). Với mức tăng hàng năm cứ 1000 người thì tăng thêm 17 người. Hãy tính xem số dân 70 triệu sau 1 năm tăng bao nhiêu? Sau 2 năm là bao nhiêu ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

 

 

Bài 3. (3 điểm). Cùng lúc 7 giờ một xe tải đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40 km/giờ và một xe con đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 50 km/giờ. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ 30 phút.

  1. Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
  2. Xe con đến tỉnh A lúc mấy giờ ?
  3. Khi xe con đến tỉnh A thì khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêuki-lô-mét ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Bài 4. (2 điểm). Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ bằng AB bằng 10,8 cm. Đáy lớn DC bằng 27 cm. Nối A với C. Tính diện tích tam giác ADC, biết diện tích tam giác ABC là 54 cm2 ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ