VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1995 - 1996

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1995 - 1996

Bài 1. (2,5 điểm).Tính nhanh:

a)$\frac{8,1:0,6\times 1875+1,5\times 625\times 9}{105+205+795+895}$   

b)( 54321 x 16 : 12345) : (54321 : 15)

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

...........................................................................................................................................

Bài 2. (2,5 điểm). Với mức tăng hàng năm cứ 1000 người thì tăng thêm 17 người. Hãy tính xem số dân 70 triệu sau 1 năm tăng bao nhiêu? Sau 2 năm là bao nhiêu ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

 

 

Bài 3. (3 điểm). Cùng lúc 7 giờ một xe tải đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40 km/giờ và một xe con đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 50 km/giờ. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ 30 phút.

Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ? Xe con đến tỉnh A lúc mấy giờ ? Khi xe con đến tỉnh A thì khoảng cách giữa 2 xe là bao nhiêuki-lô-mét ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Bài 4. (2 điểm). Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ bằng AB bằng 10,8 cm. Đáy lớn DC bằng 27 cm. Nối A với C. Tính diện tích tam giác ADC, biết diện tích tam giác ABC là 54 cm2 ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết 18 đề trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết 10 đề trường Nguyễn Tất Thành

4. Giải chi tiết 6 đề trường Lương Thế Vinh

5. Giải chi tiết đề trường Cấy Giấy

6. Giải chi tiết Đề minh họa thi vào 6 trường Archimedes Academy

7. Giải chi tiết đề trường Giảng Võ

8. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

9. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

10. Giải chi tiết Đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

11. Giải chi tiết đề trường Lê Quý Đôn

12. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ

/de-thi-tuyen-sinh-5-len-6-mon-toan-truong-ha-noi-amsterdam-1994-1995-bh32696.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy