Đề thi vào lớp 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1994 - 1995

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề thi tuyển sinh 5 lên 6 môn toán trường Hà Nội – Amsterdam 1994 - 1995

Bài 1. (5 điểm).Xét số $\overline{abc}$ sao cho:

                                                 $\overline{abc}=\overline{ab}+\overline{bc}+\overline{ca}+\overline{ac}+\overline{cb}+\overline{ba}$

  1. Chứng minh rằng $\overline{abc}$là số chẵn và chia hết cho 11.
  2. Tìm số $\overline{abc}$biết a = 1

Bài giải:

...........................................................................................................................................

 

Bài 2. (5 điểm). Trong năm học vừa qua, một lớp 5 chuyên Toán có tỷ lệ học sinh giỏi học kỳ I là 35%, học kỳ II là 37,5%. Hỏi số học sinh giỏi học kỳ II của lớp đó là bao nhiêu? (số học sinh lớp đó giữ nguyên từ đầu đến cuối năm học).

Bài giải:

 

 

 

Bài 3. (5 điểm). Phép nhân dưới đây có gì sai không, tại sao ?

                                                               

Bài giải:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

 

Bài 4. (5 điểm). Cho hình thang ABCD (đáy AD, BC) hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại điểm M. Tính diện tích các tam giác MAB, MBC, MCD, MDA biết rằng

AD = 20cm; BC = 10cm và đường cao của hình thang bằng 12cm ?

Bài giải:

...........................................................................................................................................

Đề cương khoá học

1. Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán năm học 2019 - 2020

2. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Hà Nội – Amsterdam

3. Giải chi tiết đề thi trường chuyên Ngoại Ngữ

4. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Nguyễn Tất Thành

5. Giải chi tiết đề thi vào 6 trường Lương Thế Vinh

6. Giải chi tiết 3 đề trường Cấy Giấy

7. Giải chi tiết 6 đề thi vào 6 trường Archimedes Academy

8. Giải chi tiết 21 đề trường Marie Curie

9. Giải chi tiết đề minh họa Trường THCS và THPT M.V.Lômônôxốp 2018 - 2019

10. Giải chi tiết 8 đề trường Lê Quý Đôn

11. Giải chi tiết đề trường Chu Văn An 2018 - 2019

12. Giải chi tiết 2 đề trường Giảng Võ

13. Giải chi tiết đề Trường Đoàn Thị Điểm

14. Giải chi tiết đề Trường Lý Thái Tổ