VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 7 TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU NĂM HỌC 2016 - 2017

Hệ thống giáo dục vinastudy.vn xin được gửi đến các em học sinh đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Tô Hiệu năm học 2016 - 2017. Kính mong quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh đón xem!

 

TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU

 

 

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 90 phút

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Cách viết nào sau đây là đúng:

A. $\left| -0,25 \right|=-0,25$

C. $-\left| -0,25 \right|=-(-0,25)$                   

B. $-\left| -0,25 \right|=-0,25$

D. $\left| -0,25 \right|=0,25$

Câu 2. Cho đường thẳng $c$ cắt hai đường thẳng $a$ và $b$ và trong các góc tạo thành có một góc so le trong bằng nhau thì:

A. $a\parallel b$         

B. $a$ cắt $b$

C. $a\bot b$

D. $a$ trùng với $b$

Câu 3. Điểm thuộc đồ thị hàm số $y=-2x$ là:

A. $(1;-2)$

B. $\left( \frac{1}{2};-4 \right)$

C. $(0;2)$

D. $(-1;2)$

Câu 4. Tam giác $ABC$ vuông tại $A$ ta có:

A. $\widehat{B}+\widehat{C}>90{}^\circ $

B. $\widehat{B}+\widehat{C}<90{}^\circ $

C. $\widehat{B}+\widehat{C}=90{}^\circ $

D. $\widehat{B}+\widehat{C}=180{}^\circ $

PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

a) Viết dạng tổng quát nhân hai lũy thừa có cùng cơ số.

b) Áp dụng tính ${{\left( \frac{1}{2} \right)}^{3}}.{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2}}$

Câu 2 (1,5 điểm) Tìm $x$, biết:

a) $2x+6=4$ b) $-\frac{2}{3}:x+\frac{5}{8}=-\frac{7}{12}$

Câu 3 (1 điểm) Một tam giác có chu vi bằng 36cm, ba cạnh của nó tỉ lệ thuận với $3;4;5.$ Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, có $AB=AC.$ Gọi $K$ là trung điểm của cạnh $BC.$

a) Chứng minh $\Delta AKB=\Delta AKC$ và $AK\bot BC.$

b) Từ $C$ kẻ đường vuông góc với $BC,$ nó cắt $AB$ tại $E.$ Chứng minh $EC\parallel AK.$

Câu 5 (0,5 điểm)

Cho $\frac{1}{c}=\frac{1}{2}\left( \frac{1}{a}+\frac{1}{b} \right)$ (với $a,b,c\ne 0;\,b\ne c$). Chứng minh rằng $\frac{a}{b}=\frac{a-c}{c-b}$.

-------------------------HẾT-------------------------

 

Phụ huynh tham khảo khóa học tại website www.vinastudy.vn :

Vina 1 Toán nền tảng bám sát sách giáo khoa lớp 7: https://vinastudy.vn/khoa-hoc-toan-co-ban-lop-7-nen-tang-va-mo-rong-c10844.html

Vina 2 Nâng cao Toán 7:  https://vinastudy.vn/khoa-hoc-online-toan-nang-cao-lop-7-bi-quyet-hoc-gioi-toan-cua-thay-long-c10845.html

Vina 3 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7: https://vinastudy.vn/vina-3-boi-duong-hsg-toan-7-dot-pha-nang-luc-toan-c20993.html

********************************

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

Tham khảo khoá học

Vina 2 - Nâng cao Toán 8 - Thầy Long

Vina 2 - Nâng cao Toán 8 - Thầy Long

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH10847

600.000 VNĐ

800.000 VNĐ
Tiếng việt lớp 3

Tiếng việt lớp 3

Giáo viên : Trịnh Ánh Dương

Mã khóa học : KH45401

350.000 VNĐ

 Vật lí lớp 11 - Cô Vân

Vật lí lớp 11 - Cô Vân

Giáo viên : Đặng Vân

Mã khóa học : KH18796

350.000 VNĐ

500.000 VNĐ
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy