VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÁNG 8 TOÁN LỚP 6

Link tải tài liệu: https://vinastudy.vn/de-kiem-tra-chat-luong-thang-8-mon-toan-lop-6-tl312.html

 

Bài 1: Cho hai tập hợp: A $=\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }x\in N|15\le x\le 35\}$và B là tập hợp các số chẵn nhỏ hơn 30.

  1. a) Tính số phần tử của tập hợp A
  2. b) Tìm các phần tử thuộc cả hai tập hợp A, B. Tính tổng các phần tử đó.

Bài 2: Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)

  1. a) ${{4}^{2}}.108+{{40.4}^{2}}-{{4}^{3}}.12$ b) $\left( {{5}^{9}}.17+{{5}^{9}}.33 \right):{{5}^{10}}$                    

Bài 3: Tìm số tự nhiên $x$ biết:

  1. a) $(x-140):7={{2}^{3}}.3-{{3}^{2}}$ b) ${{(7x-11)}^{3}}={{2}^{5}}{{.5}^{2}}+200$ 

Bài 4:  Tìm các chữ số $x$ và $y$ để $\overline{8x6y}$ chia hết cho 45.

Bài 5:  Cho tổng A $=1+{{3}^{2}}+{{3}^{4}}+{{3}^{6}}+...+{{3}^{2008}}$ . Tính: ${{3}^{2010}}-$8A

Bài 6: Giá tiền con ngựa.

Một lái buôn hí hửng mua được một con ngựa với giá rẻ “chỉ bằng tiền đinh đóng móng ngựa”: mỗi chân con ngựa có 5 đinh, chiếc đinh thứ nhất giá 1 xu, chiếc đinh thứ 2 giá 2 xu, chiếc đinh thứ 3 giá gấp đôi chiếc đinh thứ 2, chiếc đinh thứ 4 lại gấp đôi chiếc đinh thứ 3 … cứ như vậy chiếc đinh sau gấp đôi chiếc đinh trước. Số tiền mua ngựa tưởng rẻ này là số tiền nhiều đến mức người lái buôn này không đủ để trả.

  1. a) Em hãy viết biểu thức tính số tiền mà lái buôn phải trả.
  2. b) Chứng minh số tiền mà lái buôn phải trả là một số chia hết cho 31 xu.

Bài 7: Tìm chữ số tận cùng của A = $1+{{2}^{5}}+{{3}^{5}}+...+{{2020}^{5}}-5\left( 1+{{2}^{3}}+{{3}^{3}}+...+{{2020}^{3}} \right)$

                       

********************************

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

Chào năm học mới

Tham khảo khoá học

Vật Lí lớp 9 - Cô Vân

Vật Lí lớp 9 - Cô Vân

Giáo viên : Đặng Vân

Mã khóa học : KH10510

399.000 VNĐ

700.000 VNĐ
Vina 3 - Bồi dưỡng HSG Toán 6 - Thầy Cường

Vina 3 - Bồi dưỡng HSG Toán 6 - Thầy Cường

Mã khóa học : KH20922

1.000.000 VNĐ

1.250.000 VNĐ
Vina 3 - Toán tư duy và Bồi dưỡng HSG toán 3

Vina 3 - Toán tư duy và Bồi dưỡng HSG toán 3

Giáo viên : Nguyễn Thành Long

Mã khóa học : KH20182

1.000.000 VNĐ

1.250.000 VNĐ
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy