FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Khóa Học Lớp 3
 3. Toán
 4. Vina 1 - Toán cơ bản và mở rộng lớp 3
 5. Dạng 9: Tìm số chia

Dạng 9: Tìm số chia

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • Tìm số chia

  (1)Kiến thức cần nhớ:

  (+)Phép chia:

  Ví dụ: Tìm X, sao cho:

  30 : X = 5

  (+)Phân tích:

  Quan hệ giữa phép nhân và phép chia

  15 : 3 = 5

  ->5 x 3 = 15

  6 x 3 = 18 ->18 : 3 = 6 và 18 : 6 = 3

  Giải:

  30 : X = 5

  30 = 5 x X

  ->5 x X = 30

  X = 30 : 5

  X = 6

  Kết luận: Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

  2) Bài tập:

  Ví dụ 1: Tìm X:

  a, 12 : X = 2

  X = 12 : 2

  X = 6

  b, 42 : X = 6

  X = 42 : 6

  X = 7

  c, 27 : X = 3

  X = 27 : 3

  X = 9

  d, 36 : X = 4

  X = 36 : 4

  X = 9

  e, X : 5 = 4

  X = 4 x 5

  X = 20

  g, X x 7 = 70

  X = 70 : 7

  X = 10

  Ví dụ 2: Tìm X:

  a, 20 : X = 9 – 5

  20 : X = 4

  X = 20 : 4

  X = 5

  b, 36 : X = 3 + 6

  36 : X = 9

  X = 36 : 9

  X = 4

  c, 27 : ( X + 3) = 3

  (X + 3) = 27 : 3

  (X + 3) = 9

  X = 9 – 3

  X = 6

  d, 42 : X – 3 = 4

  42 : X = 4 + 3

  42 : X = 7

  X = 42 : 7

  X = 6

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài giảng học thử

  2. Phần 1: Các kiến thức cần thiết ở học kì I

  3. Phần 2: Bài tập theo tuần học kì I

  4. Phần 3: Các kiến thức cần thiết ở học kì II

  5. Phần 4: Bài tập theo tuần của học kì II

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy