FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 6
 3. Toán
 4. Ôn thi vào lớp 6 môn Toán - Cô Oanh
 5. Dạng 5: Dạng toán liên quan đến dung dịch

Dạng 5: Dạng toán liên quan đến dung dịch

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • Bài 1: Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% là muối. Phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối ?

  Bài giải:

  Dung dịch nước muối = nước + muối

  Lượng muối chứa trong 400g dung dịch nước muối 20% là:

  400 x 20% = 80 (g)

  Khối lượng dung dịch nước muối 10% là:

  80 : 10% = 800 (g)

  Khối lượng nước lã đổ vào là:

  800 – 400 = 400 (g)

  Đáp số: 400g

  Bài 2:  Khi thêm 1 lít vào dung dịch dấm chua pha nước ta được dung dịch mới có nồng độ 20% dấm. thêm tiếp 1 lít dấm vào dung dịch mới ở trên ta có dung dịch $33\frac{1}{3}$ % dấm. Nồng độ dấm trong dung dịch lúc đầu là bao nhiêu ?

  Bài giải:

  Gọi số lít dung dịch dấm lúc đầu là X (lít) X > 0

  Số lít dấm trong dung dịch khi thêm vào 1 lít nước là:

  20% x (X + 1) (lít)

  Số dấm trong dung dịch dấm khi thêm vào 1 lít dấm là:

  $\frac{100}{3}$% x (X + 1 + 1) = $\frac{100}{3}$% x (X + 2) (lít)

  Ta có:

  20% x (X + 1) = $\frac{100}{3}$% x (X + 2)

  20% x X + 20% + 100% = $\frac{100}{3}$% x X + $\frac{200}{3}$%

  $\frac{40}{3}$% x X = $\frac{160}{3}$ %

  X = 4 (lít)

  Số lít dấm trong dung dịch lúc đầu là:

  20% x (4 + 1) = 1 (lít)

  Nồng độ dấm trong dung dịch lúc đầu là:

  1 : 4 = 25%

  Đáp số: 25%

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài giảng học thử

  2. Chuyên đề : Phân số - Các phép toán phân số

  3. Chuyên đề : 3 dạng toán về phân số

  4. Chuyên đề: Hai tỉ số

  5. Chuyên đề : Hình học

  6. Chuyên đề : Tỉ số phần trăm

  7. Chuyên đề : Tỉ lệ thuận thuận - tỉ lệ nghịch

  8. Chuyên đề : Toán Khử

  9. Chuyên đề : Giả thiết tạm

  10. Chuyên đề : Chuyển động

  11. Chuyên đề : Cấu tạo số

  12. Chuyên đề: Dãy số - Dãy số cách đều

  13. Chuyên đề: Một số bài toán về số tự nhiên và số thập phân

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy