FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 6
 3. Toán
 4. Ôn thi vào lớp 6 môn Toán - Cô Oanh
 5. Dạng 4: Tỉ số phần trăm liên quan đến bài toán năng suất

Dạng 4: Tỉ số phần trăm liên quan đến bài toán năng suất

Vui lòng đăng nhập để xem nội dung này

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • 1-Kiến thức cần nhớ:

  Năng suất = khối lượng công việc : thời gian

  Công việc = năng suất x thời gian

  Thời gian = công việc : số người

  2-Bài tập:

  Bài 1: Do ống nước bị tắc nên sức chảy giảm 60%. Hỏi thời gian chảy đầy bể phải tăng bao nhiêu phần trăm ?

  Bài giải:

  Coi năng suất, thời gian, công việc ban đầu là 100%

  Thì lúc sau:

  Năng suất: 100% - 60% = 40% (năng suất lúc đầu)

  Công việc: 100% (công việc ban đầu)

  Thời gian: 100% : 40% = 250% (thời gian lúc đầu)

  Thời gian lúc sau tăng: 250% - 100% = 150% (thời gian lúc đầu)

  Đáp số: 150%

  Bài 2:

  Khối lượng công việc tăng 80% nhưng năng suất lao động chỉ tăng 20%. Hỏi phải tăng số công nhân lên bao nhiêu phần trăm ?

  Bài giải:

  Coi công việc, số công nhân, năng suất lúc đầu là 100%

  Lúc sau:

  Công việc: 100% + 80% = 180% (công việc lúc đầu)

  Năng suất: 100% + 20% = 120% (năng suất lúc đầu)

  Số công nhân: 180% : 120% = 150% (số công nhân lúc đầu)

  Số công nhân tăng: 150% - 100% = 50% (số công nhân lúc đầu)

  Đáp số: 50%

  Bài 3: Một sản phẩm trong siêu thị ngày đầu được bán với giá 200000 đồng. Hôm sau hạ giá nên số người mua sản phẩm đó tăng thêm 25%, doanh thu tăng thêm 12,5% so với ngày đầu. Hỏi giá sản phẩm đó ngày hôm sau là bao nhiêu tiền ?

  Bài giải:

  Doanh thu = giá tiền 1 sản phẩm x số người mua

  Coi giá tiền 1 sản phẩm, số người mua, doanh thu lúc đầu là 100%

  Lúc sau:

  Số người mua: 100% + 25% = 125% (số người mua lúc đầu)

  Doanh thu: 100% + 12,5% = 112,5% (doanh thu ngày đầu)

  Giá sản phẩm: 112,5% :125% = 90% (giá lúc đầu)

  Giá sản phẩm ngày hôm sau là:

  200000 x 90% = 180000 (đồng)

  Đáp số: 180000 đồng

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài giảng học thử

  2. Chuyên đề : Phân số - Các phép toán phân số

  3. Chuyên đề : 3 dạng toán về phân số

  4. Chuyên đề: Hai tỉ số

  5. Chuyên đề : Hình học

  6. Chuyên đề : Tỉ số phần trăm

  7. Chuyên đề : Tỉ lệ thuận thuận - tỉ lệ nghịch

  8. Chuyên đề : Toán Khử

  9. Chuyên đề : Giả thiết tạm

  10. Chuyên đề : Chuyển động

  11. Chuyên đề : Cấu tạo số

  12. Chuyên đề: Dãy số - Dãy số cách đều

  13. Chuyên đề: Một số bài toán về số tự nhiên và số thập phân

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy