VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Dạng 12: Phương pháp sơ đồ giải bài toán hai tỉ số

Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bài học tiếp theo trong chương trình toán Violympic VIO - TOÁN 5

Trong bài giảng này, thầy giáo sẽ hướng dẫn cho các em giải quyết các bài toán liên quan đến bài toán HAI TỈ SỐ

Để xem bài giảng được hiệu quả, các em cần ghi chép bài cẩn thận , làm bài tập tự luyện đầy đủ và xem các bài giảng đến khi hiểu bài nhé.Chúc các em học tốt!

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Các dạng toán và phương pháp giải trong đề thi ViOlympic - Phần 1

2. Các dạng toán và phương pháp giải trong đề thi ViOlympic - Phần 2

3. Các dạng toán và phương pháp giải trong đề thi ViOlympic - Phần 3

4. Các dạng toán và phương pháp giải trong đề thi ViOlympic - Phần 4

/thi-online-violympic-toan-5-bai-toan-hai-ti-so-mtt531.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy