Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác

Báo lỗiGửi Câu Hỏi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Trong bài giảng này, thầy sẽ giảng và hướng dẫn cho các em về Hai tam giác bằng nhau qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ hiểu. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. CHƯƠNG 1 - SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

4. CHƯƠNG 2 - HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

5. CHƯƠNG 3 - ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THĂNG SONG SONG.

6. CHƯƠNG 4 - TAM GIÁC

7. BÀI TẬP THEO TUẦN HỌC KÌ I

8. CHƯƠNG 5 - THỐNG KÊ

9. CHƯƠNG 6 - BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

10. CHƯƠNG 7 - QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC - CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

11. BÀI TẬP THEO TUẦN HỌC KÌ II

0
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy