VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Các dạng toán về tập hợp

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em phần kiến thức về Các dạng toán về tập hợp ở dạng nâng cao qua các ví dụ minh họa và bài tập cụ thể để các em hiểu rõ hơn. Lưu ý khi học bài: Để việc học đạt hiệu quả cao, các em chú ý: - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài Giảng Học Thử

2. Chuyên đề 1. Tập hợp số tự nhiên.

3. Chuyên đề 2. Lũy thừa.

4. Chuyên đề 3. Tính chất chia hết.

5. Chuyên đề 4. ƯCLN – BCNN.

6. Chuyên đề 5. Tập hợp các số nguyên.

7. Chuyên đề 6: Tính chất chia hết của số nguyên.

8. Chuyên đề 7. Đoạn thẳng.

9. Chuyên đề 8. Phân số.

10. Chuyên đề 9. Góc.

0
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy