VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài toán về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Trong bài giảng này, các em sẽ được học về Bài toán về giá trị lớn nhất qua các ví dụ minh họa cụ thể giúp các em dễ hiểu. Lưu ý khi học bài:  - Nghe giảng cẩn thận khi xem video bài giảng, nếu thấy nhanh các em bấm nút Tạm dừng. - Luyện tập nhiều lần ở nhà để thêm tự tin và vững kiến thức.
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài Giảng Học Thử

2. Tuyển Tập Các Dạng Bài Trọng Tâm Toán 7 (2018)

3. 19 vòng thi ViOlympic Toán 7 năm học 2016 - 2017

4. 19 vòng thi ViOlympic Toán 7 năm học 2017 - 2018

/ti-le-thuc-tinh-chat-cua-day-ti-so-bang-nhau-bh10900.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy