VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ankan

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Học bài tiếp theo Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Chương I: SỰ ĐIỆN LI

2. Chương II: NITO - PHOTPHO

3. Chương III: CACBON – SILIC

4. Chương IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

5. Chương V: HIDROCACBON NO

6. Chương VI: HIDROCACBON KHÔNG NO

7. Chương VII: HIDROCACBON THƠM. NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN

8. Chương VIII: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL

9. Chương IX: ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

10. Chương X: ÔN TẬP CUỐI NĂM

/thi-online-hoa-hoc-11-bai-1-ankan-mtt9372.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy