120 bài tập ôn hè lớp 7 lên lớp 8

Chia sẻ nếu thấy tài liệu này có ích!

VINASTUDY.VN Chia sẻ cùng các bạn file tài liệu “120 bài tập ôn hè lớp 7 lên lớp 8” Hoàn toàn miễn phí!

Các bạn tham khảo thêm khóa học online tại VINASTUDY.VN theo các link sau:

(*) Toán 8: 

Vina 1 - Toán nền tảng 8: https://vinastudy.vn/khoa-hoc-toan-nen-tang-lop-8-c10848.html

Vina 2 – Bí quyết học giỏi toán 8: https://vinastudy.vn/thay-long-voi-khoa-hoc-online-bi-quyet-hoc-gioi-toan-82018-c10847.html

Vina 3 – Đột phá năng lực toán: https://vinastudy.vn/boi-duong-hoc-sinh-gioi-toan-8-thay-nguyen-hung-cuong-c17319.html

(*) Vật lý 8:

Vật lý cơ bản lớp 8: https://vinastudy.vn/khoa-hoc-online-vat-ly-co-ban-lop-8-vinastudy-c192.html

Vật lý nâng cao lớp 8: https://vinastudy.vn/khoa-hoc-online-vat-ly-nang-cao-lop-8-vinastudy-c23688.html

(*) Hóa học 8:

Hóa học cơ bản lớp 8: https://vinastudy.vn/khoa-hoc-online-hoa-hoc-co-ban-lop-8-c21645.html

(*) Tiếng anh 8:

Tiếng anh 8 (chương trình mới): https://vinastudy.vn/tieng-anh-8-chuong-trinh-moi--c24032.html

Luyện thi IOE: https://vinastudy.vn/khoa-hoc-online-luyen-thi-ioe-lop-8-co-quynh-c6485.html

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ qua số điện thoại: 01232.64.64.64

VINASTUDY.VN chúc các bạn học tốt!

 

 

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy