VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Grammar: The Present Simple and The Present Continuous / Verb (study/have/play/ do) + Noun

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic
Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. BÀI GIẢNG HỌC THỬ

2. UNIT 1: My new school

3. UNIT 2: My home

4. UNIT 3: My friends

5. UNIT 4: My neighborhood

6. UNIT 5: Natural wonders of the world

7. UNIT 6: Our Tet Holiday

8. UNIT 7: Television

9. UNIT 8: Sports and Games

10. UNIT 9: Cities of the world

11. UNIT 10: Our houses in the future

12. UNIT 11: Our Greener world

13. UNIT 12: Robots

/-bh38803.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy